#Schoolfie

#Schoolfiesta on haluttu luoda työkalu, jolla edesautetaan lapsien ryhmäytymistä sekä kasvatetaan lapsissa yhteenkuuluvuuden tunnetta.

#Schoolfiessa jokainen lapsi tulee nähdyksi ja hyväksytyksi omana itsenään – tärkeänä ja ainutlaatuisena osana omaa luokkaansa tai ryhmäänsä. Lapsi aukaisee oven omaan maailmaansa, ja pääsee näkemään luokkakaverin uudesta näkökulmasta. Samalla opitaan erilaisuuden kunnioittamista.