#Schoolfie:ssa yhdistetään pedagogiikan ja valokuvauksen osaaminen uudenlaiseksi tavaksi tukea lapsen minäkuvan kehittymistä positiiviseen suuntaan